top of page

עורך קובץ פסקי הדין הרשמי של בית המשפט העליון בא"י בין השנים 1938-1942 / אייל כתבן

עודכן: 22 בפבר׳ 2021


עלי (הנרי) צבי בקר נודע כשופט מחוזי, המשנה ליועמ"ש וממנסחי מגילת העצמאות. הוא סיים את לימודי המשפטים באנגליה, והוסמך שם כסוליסיטור. בשנת 1932, עלה לארץ. הוא עבד זמן מה במשרד עו"ד זמורה (א"מ 28151/22) עד אשר עבר את בחינת עורכי הדין הזרים, בה חויבו מי שלמדו משפטים שלא בא"י. צד מוכר מעט פחות בביוגרפיה המקצועית שלו, היא העובדה ששימש העורך של קובץ פסקי הדין הרשמי של בית המשפט העליון בא"י בין השנים 1938-1942. כידוע, פסקי הדין יוצרים את גוף הידע המשפטי, עליו נסמכים השופטים ועורכי הדין במלאכתם. ממחקר שנערך בימים אלו (פרופ' יורם שחר, ד"ר יאיר שגיא ופרופ' אייל כתבן), עולה חשיבות מלאכת עריכת פסקי הדין ופרסומם. במובן זה, בעצם בחירת פסקי הדין לפרסום יש כדי לעצב את גוף הידע השיפוטי, ומכאן גם פוטנציאל לשקף אותו בצורה לא תמיד מדויקת. לפי ממצאים ראשוניים, עו"ד בקר בחר בגישה מכילה, ולפיכך פרסם שיעור גבוה יחסית של פסה"ד של בית המשפט העליון בתקופה בה שימש עורך הקובץ הרשמי. כפי הנראה, עריכת הקבצים היתה דבר להתגאות בו, ועל כך יעיד המסמך הבא אשר שלח עו"ד בקר להסתדרות עורכי הדין.


בתמונה מכתבו להסתדרות עורכי הדין בו הוא מודה על הערכתם את החוברת הראשונה של פסקי הדין בא"י שיצאה בעריכתו. (באדיבות פרופ' כתבן).

Kommentare


bottom of page