top of page

חדשות

כנס ועדות האתיקה של לשכת עורכי הדין

14.1.23

שמחתי להשתתף בכנס ועדות האתיקה של לשכת עורכי הדין. אירוע מאורגן היטב. הרצאות מרתקות. ישר כח למארגנים.

כנס ועדות האתיקה של לשכת עורכי הדין

"שופטים, בתי משפט ומשפטים" - תערוכה חדשה של המכון לחקר הפרופסיות

26.10.22

לכבוד תחילת שנת הלימודים, שמח המכון לחקר הפרופסיות במרכז האקדמי פרס להשיק תערוכה חדשה: "שופטים, בתי משפט ומשפטים". תערוכה זו היא השלישית בסדרת תערוכות של המכון לחקר הפרופסיות במרכז האקדמי פרס. 

באמצעות מסמכים ומוצגים היסטוריים, התערוכה מתמקדת בקבוצה הפרופסיונלית של השופטים, הפועלים במסגרת טריבונלים שיפוטיים שונים. 

בתצוגה מסמכים ותעודות אודות משפטים היסטוריים מפורסמים; אודות הפרוצדורה שהייתה נהוגה בבתי המשפט; אודות שופטים; אודות בתי משפט; פסקי דין; ואודות תיקי בתי המשפט ובתי הדין בערכאות שונות בתקופת המנדט.

"שופטים, בתי משפט ומשפטים" - תערוכה חדשה של המכון לחקר הפרופסיות

כנס משפט והיסטוריה - על הפרופסיה והפרופסיונלים

21.10.22

אתמול התקיים ביד יצחק בן צבי בירושלים, הכנס ה-18 של הארגון הישראלי למשפט והיסטוריה.

התימה המרכזית של הכנס: הפרופסיה המשפטית והפרופסיונלים. השתתפו והציגו בכנס עשרות חוקרים מתחומי דעת שונים.

שמחתי לעמוד בראש ועדת ההיגוי של הכנס, ביחד עם פרופ' דבי ברנשטיין, ד"ר גיא לוריא, ד"ר שמעון ארז-בלום, ד"ר חמדה גור אריה וד"ר רבקה ברוט.

כנס משפט והיסטוריה - על הפרופסיה והפרופסיונלים

עדכון בדבר הדו"ח השנתי של נציבות תלונות הציבור על שופטים לשנת 2021

6.9.22

שמח לשתף בקטע מתוך הדו"ח השנתי של נציבות תלונות הציבור על שופטים לשנת 2021 (יוני 2022): 

"בראשית שנת 2021 הופץ לכלל השופטים והדיינים המכהנים הספר שעניינו "ריכוז החלטות וחוות דעת נציבות תלונות הציבור על שופטים בנושא התנהגות שופטים ודיינים" בעריכתו של פרופ' אייל כתבן. 


הספר בשלמותו עומד לרשות הציבור הרחב באתר הנציבות. הסתבר לנו, לשמחתנו, כי ציבור השופטים והדיינים עושה שימוש רב בספר, ונדרש לעקרונות שהנחו את הנציבות מיומה הראשון בטיפול בתלונות על שופטים בנושאים ותחומים שונים. שהרי, אחת המטרות המרכזיות של הנציבות היא להביא לשינוי דפוסי התנהגות בלתי ראויים של שופטים ודיינים בדרך של חינוך והנגשת המידע הרלבנטי, וזאת בצד נקיטה בצעדים שונים נגד שופט או דיין בגין הפרת כללי ההתנהגות הנאותים. 

יצוין, כי התוצאות בשטח בשנת 2021 מלמדות כי הייתה השפעה חיובית לתוכנו של הספר על התנהלותם של השופטים באולם בית המשפט ומחוצה לו". 

עדכון בדבר הדו"ח השנתי של נציבות תלונות הציבור על שופטים לשנת 2021

הכנס השנתי של האגודה למשפט והיסטוריה!

14.8.22

גאה לעמוד בראש ועדת ההיגוי לכנס השנתי של האגודה למשפט והיסטוריה, בחסות מכון ברג, אשר יתקיים ביד יצחק בן-צבי, בירושלים, ביום 18.10.2022. מצורפת ההזמנה לכנס. 


הכנס השנתי של האגודה למשפט והיסטוריה!
bottom of page