top of page

עורכות הדין הראשונות בארץ ישראל

9.3.22

עורכות הדין הראשונות בארץ ישראל

במסגרת אירועי יום האישה הבינלאומי, המכון לחקר הפרופסיות אירח את אירועי יום האשה הבינלאומי במרכז האקדמי פרס, בהרצאתו של פרופ' כתבן אודות עורכות הדין הראשונות בארץ-ישראל. 

bottom of page