top of page

השקה רשמית של המכון לחקר הפרופסיות במרכז האקדמי פרס

25.11.21

השקה רשמית של המכון לחקר הפרופסיות במרכז האקדמי פרס

אמש (23.11.2020) הושק רשמית המכון לחקר הפרופסיות במרכז האקדמי פרס. המכון אירח את החברה הישראלית להיסטוריה של הסיעוד, בכנס שכותרתו: "סיעוד, תיעוד ומגיפות: על פרופסיה והיסטוריה". בכנס הוצגו מגוון הרצאות ומחקרים, אשר המשותף להo - התיעוד ההיסטורי על ידי העוסקים/ות בסיעוד ועל אודות העוסקים/ות בסיעוד. הכנס אשר שודר באמצעות הזום זכה להתעניינות רבה, ולשיעורי צפיה גבוהים. לכבוד הכנס, התחדש פורטל ההיסטוריה של הפרופסיה הרפואית והמשפטית ברשימת האחיות המוסמכות בתקופת המנדט וברשימת האחיות אשר למדו בבית הספר לאחיות "הדסה".

bottom of page