top of page

הכנס השנתי של האגודה למשפט וחברה 2022

3.6.22

הכנס השנתי של האגודה למשפט וחברה 2022

אתמול (2.6) התקיים במרכז האקדמי פרס הכנס השנתי של האגודה למשפט וחברה. בכנס השתתפו כ-150 מציגים, בעשרות רבות של הרצאות מרתקות ומגוונות. גאה לעמוד בראש ועדת ההיגוי והוועדה המארגנת, לצד עמיתים וחברים שעמלו יומם וליל על ארגון הכנס. 

bottom of page