top of page

הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה

19.2.22

הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה

וועדת ההיגוי של הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה, מתכבדת להזמין  חוקרות וחוקרים מכל תחומי הדעת ובכל שלבי המחקר מוזמנים להגיש הצעות למושבים ולהרצאות בודדות לכנס השנתי, אשר יתקיים במרכז האקדמי פרס ברחובות, ביום חמישי, ג' סיון תשפ"ב, 2 ביוני 2022. 


נושא הכנס: "העיקר הבריאות? משפט, חברה, תעסוקה, חינוך ותרבות במציאות של חוסר ודאות". 


מצורף הקול הקורא. 

bottom of page